NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50239-ed.2 (341525)

Drážní zařízení - Systém dálkového rádiového řízení trakčního vozidla pro posun.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 50239-ed.2
: 341525
: 505808
: 1.10.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50239-ed.2 (341525):

Tato evropská norma obsahuje aplikační požadavky týkající se dálkového radiového řízení hnací jednotky pro posun obsluhované personálem, který není fyzicky přítomen u ovládacích prvků v kabině vozidla. Specifikace požadavků na rádiové prostředky a bezdrátové protokoly, stejně jako specifikace požadavků na bezdrátovou komunikaci mezi jednotlivými prvky vlaku, nejsou předmětem této normy. Tato evropská norma je použitelná pro nově vyráběná vozidla a dodatečně vybavená vozidla