NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50214 (347472)

Ohebné výtahové kabely. (Platnost do 1.1.2008).

NORMA vydána dne 1.10.1998

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 50214
: 347472
: 53508
: NEPLATNÁ
: 1.10.1998
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN