NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50147-2 (334211)

Bezodrazové komory - Část 2: Volba vhodného zkušebního místa se zřetelem k jeho útlumu.

NORMA vydána dne 1.8.1997

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 50147-2
: 334211
: 22395
: NEPLATNÁ
: 1.8.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN