NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50143-ed.2 (347504)

Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 50143-ed.2
: 347504
: 84838
: 1.1.2010
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50143-ed.2 (347504):

Tato norma platí pro jednožilové kabely s jmenovitým napětím do 5/10 kV (Uo/U) včetně, používané pro instalace elektrických reklam a vysokonapěťových osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem. Tyto kabely se používají v instalacích podle EN 50107. Jednotlivé typy kabelů jsou specifikovány v kapitolách 7 až 10 této normy