NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50134-2-ed.2 (334594)

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 50134-2-ed.2
: 334594
: 505097
: 1.6.2018
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50134-2-ed.2 (334594):

Tato norma stanoví požadavky na manuálně a automaticky aktivovaná aktivační zařízení přenášející aktivační signál, stanoví požadavky a zkoušky pro aktivační zařízení tvořící součást systému přivolání pomoci a vztahuje se na veškerá aktivační zařízení přenášející aktivační signál k místní jednotce nebo řadiči využívající drátové nebo bezdrátové způsoby spojení