NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50133-2-1 (334593)

Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty. (Platnost do 11.6.2016).

NORMA vydána dne 1.3.2001

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 50133-2-1
: 334593
: 61390
: NEPLATNÁ
: 1.3.2001
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN