NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50132-7 (334592)

Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci. (Platnost do 18.6.2015).

NORMA vydána dne 1.4.1999

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 50132-7
: 334592
: 52613
: NEPLATNÁ
: 1.4.1999
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN