NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50131-5-3 (334591)

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení. (Platnost do 17.3.2020).

NORMA vydána dne 1.3.2006

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 50131-5-3
: 334591
: 75117
: NEPLATNÁ
: 1.3.2006
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN