NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50131-4 (334591)

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení. (Platnost do 31.12.2021).

NORMA vydána dne 1.3.2010

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 50131-4
: 334591
: 84644
: 1.3.2010
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50131-4 (334591):

Tato evropská norma uvádí požadavky na zkoušky a funkční požadavky na výstražná zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí