NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50131-2-2-ed.2 (334591)

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 50131-2-2-ed.2
: 334591
: 505099
: 1.6.2018
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50131-2-2-ed.2 (334591):

Tato norma se týká pasivních infračervených detektorů instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (viz EN 50130-5). Tato evropská norma neuvádí požadavky na pasivní infračervené detektory určené k použití ve venkovním prostředí. Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení. Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí. Norma se nevztahuje na systémové propojení