NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50130-4-ed.2 (334590)

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci.

NORMA vydána dne 1.5.2012

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 50130-4-ed.2
: 334590
: 90572
: 1.5.2012
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50130-4-ed.2 (334590):

Tato norma uvádí obecné požadavky a metody zkoušek EMC odolnosti proti různým druhům rušení, pro zkoušení komponentů poplachových systémů a elektrické požární signalizace. Zkouší se poklesy a výpadky síťového napájení, elektrostatický výboj, vysokofrekvenční rušení, přechodové děje, napěťové impulzy a působení vyzařovaných elektromagnetických polí