NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50123-7-2-ed.2 (341561)

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu.

NORMA vydána dne 1.8.2003

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 50123-7-2-ed.2
: 341561
: 67918
: 1.8.2003
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50123-7-2-ed.2 (341561):

Tato norma stanoví požadavky na oddělovací převodníky proudu a jiná zařízení pro měření proudu používaná v drážních zařízeních na stejnosměrný proud, v pevných drážních zařízeních.