NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50117-2-5:2005/Z1 (347740)

Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz.

NORMA vydána dne 1.9.2019

Česky -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN EN 50117-2-5:2005/Z1
: 347740
: 508193
: Změna
: 1.9.2019
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN