NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50117-2-2:2005/A2 (347740)

Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 50117-2-2:2005/A2
: 347740
: 95316
: Změna
: 1.6.2014
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN