NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50110-2-ed.2 (343100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky.

NORMA vydána dne 1.2.2011

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 50110-2-ed.2
: 343100
: 87371
: 1.2.2011
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50110-2-ed.2 (343100):

Evropská norma EN 50110 sestává ze dvou částí: - první část EN 50110-1 obsahuje minimální požadavky platné pro všechny země CENELEC a dále několik informativních příloh, týkajících se bezpečnosti práce; - tato druhá část EN 50110-2 je soubor normativních dodatků (jeden za každou zemi), které specifikují buď současné bezpečnostní požadavky nebo uvádí národní dodatky k těmto minimálním požadavkům v době, kdy tato Evropská norma byla přijata. Národní dodatky (pokud jsou) jsou včleněny u příslušné členské země