NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 50090-3-3 (368051)

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2009

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 50090-3-3
: 368051
: 84295
: 1.10.2009
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 50090-3-3 (368051):

Tato norma uvádí všeobecné směrnice a doporučení pro zajištění vzájemné komunikace mezi zařízeními HBES vyrobenými různými výrobci. Rovněž obsahuje směrnice pro návrh funkčních bloků a nových typů datových bodů, stavebních bloků vzájemné komunikace HBES. Takto lze normu používat jako základ pro návrh aplikačních specifikací ve vztahu k určité aplikační oblasti. Pokud budou takové aplikační specifikace navrhovány a podporovány velkou skupinou výrobců, zajistí koncovým uživatelům vysoký stupeň vzájemné spolupráce mezi výrobky založenými na komunikačním systému HBES od různých výrobců. Tato norma se používá jako norma skupiny výrobků a není určena k používání jako samostatná norma.