NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 494 (723402)

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 494
: 723402
: 72680
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN