NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 484 (061452)

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Varné jednotky včetně varných jednotek s rožněm pro venkovní použití.

NORMA vydána dne 1.9.1998

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 484
: 061452
: 53546
: NEPLATNÁ
: 1.9.1998
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN