NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 4697 (319010)

Letectví a kosmonautika - Všeobecné a instalační požadavky pro úchyty sedadel pro cestující (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2012

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 4697
: 319010
: 91519
: NEPLATNÁ
: 1.12.2012
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN