NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 4644-003 (311825)

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2012

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 4644-003
: 311825
: 90246
: NEPLATNÁ
: 1.5.2012
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN