NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 4644-002 (311825)

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 002: Specifikace parametrů a uspořádání kontaktů (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 4644-002
: 311825
: 502222
: 1.7.2017
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 4644-002 (311825):

This European Standard specifies the common conditions for rectangular electrical modular connectors for receptacles and plugs with interchangeable modules and a continuous operating temperature of 175 °C (or 125 °C). Contact arrangements for fibre optic contacts are described in EN 4639-002