NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 45559 (360829)

Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 45559
: 360829
: 509159
: 1.1.2020
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 45559 (360829):

Tento dokument zavádí společnou metodu pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie. Má dva klíčové záměry - vyžaduje, aby generické nebo horizontální publikace zaměřené na téma materiálové efektivnosti obsahovaly ustanovení se souhrnem specifického obsahu souvisejícího s tématem, který se má oznamovat, a zahrnuje generickou metodu, jak vytvořit komunikační strategii, která se bude používat při tvorbě publikací týkajících se specifických výrobků nebo skupin výrobků