NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 4552 (313931)

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 37°, kulové, ze žáruvzdorné oceli - Přímé těsnicí nátrubky k přivaření - Palcová řada (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 4552
: 313931
: 67426
: NEPLATNÁ
: 1.9.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN