NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 45510-5-2 (380210)

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 45510-5-2
: 380210
: 78020
: 1.5.2007
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 45510-5-2 (380210):

Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování plynových turbín, včetně plynových turbín pro paroplynové systémy a jejích příslušenství pro použití v elektrárnách. Tento pokyn pro pořizování neplatí pro zařízení k použití v zóně jaderného reaktoru v jaderných elektrárnách. Jiné možné aplikace takového zařízení nebyly při tvorbě tohoto pokynu uvažovány. Tento pokyn se týká plynových turbín s otevřeným oběhem používající normální systémy spalování, zpravidla s elektrickým výkonem větším než 20 MW a zahrnuje také uzavřený oběh, částečně uzavřený oběh a paroplynovou turbínu elektráren a výroben s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. V případě generátoru plynů s volným pístem nebo speciálních zdrojů tepla (například chemická výroba, jaderné reaktory, topeniště pro kotle s velmi vysokým přetlakem) se může tento pokyn použít jako výchozí materiál, ale bude třeba ho vhodně upravit. Tento pokyn se netýká plynových turbín pro pohon lodí a pro použití v pohonech letadel, lokomotiv, vojenských vozidel, silničních strojů a strojů na zemní práce, zemědělství a průmyslových typech traktorů a silničních vozidel. Tento pokyn pořizování plynových turbín byl vypracován pro používání se stávající mezinárodní normou ISO 3977. Nicméně má být proto považován za doplněk mezinárodní normy. Tento pokyn se vztahuje spíše k funkci zařízení než k jeho konstrukčnímu provedení. Z tohoto důvodu je návod pro specifikaci uveden spíše z hlediska výkonnosti, než aby byl specifikován podrobný popis zařízení, které má být dodáno