NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 45510-5-1 (380210)

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 45510-5-1
: 380210
: 77905
: 1.5.2007
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 45510-5-1 (380210):

Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování parních turbín pohánějících generátory pro použití v elektrárnách. Tento pokyn pro pořizování neplatí pro zařízení k použití v zóně jaderného reaktoru v jaderných elektrárnách. Jiné možné aplikace takového zařízení nebyly při tvorbě tohoto pokynu uvažovány. Tento pokyn se týká: - Turbín s přihříváním páry a turbín bez přihřívání páry - Protitlakových turbín, jejichž odvod páry se použije pro proces ohřevu - Kondenzačních turbín, jejichž odvod páry je přímo připojen na kondenzátor - Turbín dvoutlakových nebo vícetlakových - Turbín s regeneračním oběhem - Turbín odběrových - Turbín s kombinovaným cyklem. Tento pokyn pro pořizování parních turbín byl vypracován pro používání se stávající evropskou normou EN 60045-1, má být proto považován za doplněk evropské normy. Tento pokyn se vztahuje spíše k funkci zařízení než k jeho konstrukčnímu provedení. Z tohoto důvodu je návod pro specifikaci uveden spíše z hlediska výkonnosti, než aby byl specifikován podrobný popis zařízení, které má být dodáno