NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 45020 (010101)

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník.

NORMA vydána dne 1.6.2007

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 45020
: 010101
: 78683
: 1.6.2007
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 45020 (010101):

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník obsahuje základní termíny a definice vztahující se k oblasti normalizace a hlavním činnostem, které s ní souvisí. Zahrnuje tyto tematické okruhy: normalizace, cíle normalizace, normativní dokumenty, orgány odpovědné za normy a předpisy, druhy norem, harmonizace norem, obsah normativních dokumentů, struktura normativních dokumentů, tvorba normativních dokumentů, zavádění normativních dokumentů, odkazy na normy v předpisech. Jsou v ní rovněž uvedeny terminologické ekvivalenty v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, italském, holandském a švédském.