NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 416 (060217)

Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost.

NORMA vydána dne 1.9.2021

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 416
: 060217
: 513116
: 1.9.2021
: 138
: 445 g (0.98 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 416 (060217):

Tento dokument stanovuje požadavky a zkušební metody pro konstrukci, bezpečnost, třídění, značení a účinnost závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácností, zahrnujících sestavy s jedním hořákem a více hořáky (dále v textu jen "sestava") s každou hořákovou jednotkou řízenou automatikou hořáku. U závěsných tmavých trubkových zářičů s jedním hořákem tato norma platí pro provedení A2, A3, B12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C52 a C53 spotřebičů určené k použití v jiných než obytných prostorech, u nichž je přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin prováděno mechanickými prostředky umístěnými před přerušovačem tahu, je-li použit. Pro sestavy tmavých trubkových zářičů sestavené z více segmentů tmavého trubkového zářiče tento dokument platí pro sestavy provedení B52, B52x, B53 a B53x určené k použití v jiných než obytných prostorech, u nichž je přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin prováděno mechanickými prostředky. Tento dokument rovněž platí pro spotřebiče se zabudovaným výměníkem tepla v systému pro odvádění spalin. Tento dokument neplatí pro a) spotřebiče určené k použití v obytných prostorech; b) spotřebiče určené k použití ve venkovním prostředí; c) spotřebiče, jejichž tepelný příkon samostatné hořákové jednotky přesahuje 120 kW (vztaženo k hodnotě výhřevnosti příslušného základního zkušebního plynu); d) spotřebiče, jejichž potrubí pro odvádění spalin je z nekovového materiálu - s výjimkou potrubí za možným dalším výměníkem tepla s kondenzací. Kromě toho u sestav zářičů sestávajících s více trubkových zářičů tato norma neplatí pro: e) pro spotřebiče a sestavy, které jsou konstruovány pro průběžnou kondenzaci v systému pro odvádění spalin při běžných provozních podmínkách - s výjimkou za možným dalším výměníkem tepla využívajícího tepla odváděných spalin. Tato norma platí pro sestavy, které jsou určeny pro zkoušení typu