NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 3863 (317572)

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Transparentní sklo - Zkušební metody - Stanovení rovinnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2013

Anglicky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 3863
: 317572
: 93570
: 1.9.2013
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN