NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 374-4 (832310)

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 374-4
: 832310
: 95431
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN