NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 342 (832760)

Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 342
: 832760
: 505243
: 1.6.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 342 (832760):

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro užitné vlastnosti oděvních souprav (tj. dvoudílných obleků nebo kombinéz, pro oděvní součásti platí EN 14058) k ochraně proti účinkům chladného prostředí s teplotou rovnající se -5 °C nebo nižší. Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale také vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Ochranné vlastnosti a požadavky na obuv, rukavice a samostatné pokrývky hlavy jsou z oblasti působnosti této normy vyňaty