NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 3375-012 (311718)

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 012: Jednoduché opletení - Star Quad 100 ohmů - 260 °C - Typ KH - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 3375-012
: 311718
: 95269
: 1.6.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN