NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 3285 (314927)

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Kuličková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná - Průměrové řady 0 a 2 - Normální vůle - Rozměry a únosnosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.1996

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 3285
: 314927
: 19220
: 1.3.1996
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN