NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 3283 (314925)

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli - Průměrové řady 8 a 9 - Rozměry a únosnosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.4.1996

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 3283
: 314925
: 19301
: 1.4.1996
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN