NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 3155-065 (311809)

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 3155-065
: 311809
: 95271
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN