NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 303-7 (075303)

Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1000 kW.

NORMA vydána dne 1.6.2007

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 303-7
: 075303
: 78630
: 1.6.2007
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 303-7 (075303):

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro konstrukci, bezpečnost a hospodárné využití energie standardních a nízkoteplotních kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny hořáky s ventilátorem. Tyto kotle tvoří monoblok sestávající z kotlového tělesa a hořáku na plynné palivo s ventilátorem, přičemž celek je konstruován a uváděn na trh jako kompletní kotel. Tato evropská norma platí pro kotle provedení B23 o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW, o teplotě vody (teplonosné látky) při běžném provozu nejvýše 105 °C a o největším pracovním přetlaku na straně vody 8 bar. Tato evropská norma se týká pouze zkoušení typu.