NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 280+A2 (275004)

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky. (Platnost do 31.1.2015).

NORMA vydána dne 1.3.2010

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 280+A2
: 275004
: 85356
: NEPLATNÁ
: 1.3.2010
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN