NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 2591-102 (311810)

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 102: Kontrola rozměrů a hmotnosti (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.1996

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 2591-102
: 311810
: 20182
: 1.9.1996
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN