NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 2349-301 (311761)

Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkušební postupy pro relé a stykače - Část 301: Spínací a odpínací odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2007

Anglicky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 2349-301
: 311761
: 77655
: 1.3.2007
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN