NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 206 (732403)

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 206
: 732403
: 94783
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 96
: 319 g (0.70 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN