NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 20286-2 (014201)

Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezních úchylek pro díry a hřídele (ISO 286-2: 1988).

NORMA vydána dne 1.12.1996

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 20286-2
: 014201
: 20259
: NEPLATNÁ
: 1.12.1996
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN