NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1999-1-2 (731501)

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2007

Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN 1999-1-2
: 731501
: 79199
: NEPLATNÁ
: 1.9.2007
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN