NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1998-3:2007/Oprava1 (730036)

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.

NORMA vydána dne 1.1.2011

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN 1998-3:2007/Oprava1
: 730036
: 87336
: Oprava
: 1.1.2011
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN