NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1998-1:2006/Oprava2 (730036)

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Česky -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN EN 1998-1:2006/Oprava2
: 730036
: 90061
: Oprava
: 1.3.2012
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN