NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1997-1:2006/A1 (731000)

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1997-1:2006/A1
: 731000
: 95384
: Změna
: 1.6.2014
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN