NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1996-1-2:2006/Z1 (731101)

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN 1996-1-2:2006/Z1
: 731101
: 94373
: Změna
: 1.12.2013
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN