NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1995-1-1 (731701)

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2005

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 1995-1-1
: 731701
: 72563
: NEPLATNÁ
: 1.3.2005
: 126
: 409 g (0.90 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN