NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1993-3-1 (731431)

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Věže, stožáry a komíny - Věže a stožáry (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 1993-3-1
: 731431
: 78243
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN