NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1929-2 (269800)

Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 1929-2
: 269800
: 74105
: 1.9.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN