NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1915-3 (319322)

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací.

NORMA vydána dne 1.5.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1915-3
: 319322
: 73077
: NEPLATNÁ
: 1.5.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN