NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1915-3+A1 (319322)

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací.

NORMA vydána dne 1.5.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1915-3+A1
: 319322
: 97422
: 1.5.2015
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1915-3+A1 (319322):

A1 Tato evropská norma se zabývá celkovými vibracemi jako významným nebezpečím." Stanovuje také metody určení emise celkových vibrací přenášených na stojící a/nebo sedící řidiče volně jedoucího GSE při řízení pro účely hodnocení typu, deklarování a metod ověřování emise vibrací. Výsledky zkoušek nelze použít ke stanovení expozice osob celkovým vibracím